Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

1.9=9násobilka a dělení9

 1.9=9 násobilka a dělení 9

Označ /neklikej/ správný výsledek a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

Pozor.Po ukončení úlohy klikní na  www.ixl.com/math   Tam klikni na third grade-  najeď na multiplication a division / multiply a divide 9/.  20příkladů bude stačit.

 

                                                        1.krok

                 

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90                                                   9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

                 

 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90   9 18 27 36 45 54 63 72 81 90   9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

                    

 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90                                                   9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

                       

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90   9 18 27 36 45 54 63 72 81 90   9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

 

 

                                                                           KONTROLA

                                

 

                                                   

                                                                    2.krok

Označ/neklikej/správný výsledek včetně celého příkladu u obrázku v číselné ose/ a hned oprav podle kontroly dole. Postupuj po jednom obrázku.¨

1234567891012345678920121345678930   123456789101213456789201234567893012345678940123456789501234567896012345678960121345678970

                                              

12345678910123456789201234567893012134567894012345678950           1234567891012345678920123456789301234567894012345678950

                                                                         

1234567891012345678920123456789301234567894012345678950               1234567891012345678920123456789301234567894012345678950

                                                                           

123456789101234567892012345678930123456789401234567895012345678960123456789701234567898012345678990123456789100

                                                                                           

1234567891012345678920123456789301234567894012345678950123456789601234567897012345678980123456788990123456789100

                                                                                           

123456789101234567892012345678930123456789401234567895012345678960123456789701234567898012345678990123456789100

                                                                                         

1234567891012345678920123456789301213456789401234567895012345678960123456789701234567898012345678990123456789100

                                                                                         

     

 

                                                          KONTROLA

                             

 

 

 

 

                                                          3.krok A

                 

             4.9=27  5.9=27  3.9=27                                           9.7=56  9.7=63  9.7=70 

                

            9.8=64  9.8=56  9.8=72    10.9=80  10.9=81 10.9=90  3.9=18 5.9=40 4.9=36

               

            1.9=9  9.9=72  9.9=1                                                4.9=45  6.9=63  5.9=45

               

            9.9=72  9.9=63   9.9=81   3.7=14  4.7=36  2.7=14     9.8=81 9.7=56  9.6=54 

 

 

                                                              KONTROLA

                           

 

                   

 

                                                                                            3.krok B

           

         18:2=8 20:2=8  18:2=9                                               54:9=5  45:9=5 45:9=6

           

       81:9=8  81:9=7  81:9=9   18:9=1  9:9=1  9:9=9     72:9=9 63:9=8  81:9=9

        

        54:9=6  54:9=5 54:9=7                                             54:9=7  72:9=9  63:9=7

           

        72:8=9  72:8=8 72:8=6   36:9=3  36:9=5  27:9=3     36:9=5   45:9=6  36:9=4

 

 

 

                                                                KONTROLA

                          

 

                                                        4.krok

Označ/neklikej/ správný výsledek a hned oprav podle KONTROLY dole.Postupuj po jednom obrázku.

1.9=9.1=   9 18 27 35 45 54 63 72 81 90

10.9=9.10=  9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

9.0=0

7.9=9.7= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

2.9=9.2= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

9.9= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

3.9=9.3= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

6.9=9.6= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

5.9=9.5= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

4.9=9.4= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

8.9=9.8= 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

 

 

 

                                                              KONTROLA

                         

 

                                                                                                                    5.krok

9:9=-.9=9             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27:9=-.9=27         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

81:9=-.9=81         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18:9=-.9=18        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54:9=-.9=54          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

72:9=-.9=72         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

36:9=-.9=36           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

63:9=-.9=63           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

45:9=-.9=45           1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

90:9=-.9=90          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

 

 

                                                              KONTROLA

63:9=7   9:9=1   90:9=10   27:9=3   45:9=5   81:9=9   36:9=4   72:9=8

18:9=2   54:9=6

   

 

                                               

 

 

                                                                                                             

TOPlist