Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

desetinná čísla0‚1+0‚01=

 Desetinná čísla0‚1+0‚01  

                                                                                             

Pozor:vždy po procvičení určité části můžete kliknout na   www.ixl.com/math -klik fourth grade  -najedete na decilmals a tam můžete procvičovat. Stačí vždy 20 příkladů. Sožitější příklady jsou ve vyšších stupních, t.j fifth grade, sixth grade....aso. Tam si můžete vybrat i addition/+/, subtraction /-/, multiplication/x/, division /:/.enlightened

 

                                                                                                      1.krok A

 

 

                             

                                                                                                                  B

                             

                                                                  C

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

                        1=/0,1  0,2 0,3/         2=(0,3   0,1   0,5)      3=/0,3  0,2  0,1/  

                                           

                                                                                                  D

                         

                                                                 KONTROLA C

                           

                                                                  E

                       

Označ /neklikej/ správný údaj nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.                        TEXT   F

      A                 B                   A                 B                 A                 B

  

            A               B                   A               B                   A               B

  

      A               B                       A             B                     A             B

  

                   

 

 

                                                                     KONTROLA

                   

                                                                                              TEXT  G

Označ nad obrázkem /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

 11m=0,1km/ 0,01km/ 0,001km/0,0001km   2  1km=10m /100m/1000m/ 10 000m  3   1m=1dm/10dm/  100dm/  1000dm

                               

 4 5cm=0,5m/0,05m / 0,005m                  5    16cm=1,6dm /0,16dm / 0,0016dm            6   1m=10cm /100cm/ 1000cm  

                             

 71cm=1dm /0,1dm /0,01dm /0,001dm        8 14cm=140mm/1400mm 14ooomm         9 160mm=1,6dm/16dm /0.16dm

                                   

1010m=0,1km/ 0,01km/0,001km               111cm=0,1m/0,01m/0,001m          1212cm=1,2dm/0,12dm/0,012dm                

                                       

 

                                                            KONTROLA

9 160mm=1,6dm   11m=0,001km   814cm=140mm   21km=1000m   31m=10dm

71cm=0,1dm     6 1m=100cm   45cm=0,05m  5  16cm=1,6dm 1010m=0,01km

1212cm=1,2dm     111cm=0,01m

 

                                                                            TEXT  H

1100m=0,1km /0,01km / 0,001km   21dm=0,1m /0,01m / 0,001m  3 1dm=0.01km /0,001km /0,0001km    

               

43km=3000m /300m/30000m           530cm=3m /0,3m /0,03m             61mm=0,1m /0,01m /0,001m

             

7250 mm=25cm /2,5cm /0,25cm     8 120mm=12cm /1,2cm/0,12cm    9 10m=1km /0,1km /0,01km/0,001km

             

 

                                                                       KONTROLA

1100m=0,1km   910m=0,01km   21dm=0,1m     8120mm´=12cm   31dm=0,0001km

7250mm=25cm   530cm=0,3m     43km=3000m   61mm=0,001m

 

                                                                                                                                              

 

 

 

                       

                       

                                           

                                               

                                                                                               1.krok

Označ /neklikej/ vždy správný výsledek A nebo B a hned opravte podle KONTROLY dole.

  A                 B                       A               B                     A             B

  

  A                 B                       A               B                   A                 B

   

 

 

 

 

 

                                                       KONTROLA

      

 

 

                                           

                     

                                                                             

                                    2.krokA - označ /neklikej/ v závorce správný výsledek a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom příkladu.

                                                              1.TEXT

  0,3+0,4=/0,43  0,70  1,7/     0,7+0,2=/0,72  1,9  0,9/     0,3+0,7=/0,73  0,70  1,00/

         

0,03+0,07=/0,10  0,73  1,00/   0,02+0,2=/0,4  0,0,4  0,22/   0,09+0,01=/0,010  0,10  0,91/

                  

 

 

                                                  KONTROLA

         

        

                                                                  krok B 2.TEXT

1+0,07=/0,17  1,07  0,71/   0,8+0.03=/0,11  1,1  0,83/   0,8+0,23=/1,03  1,23  0,823/ 

             

1,73+1,28=/1,1  3,01  2,01/   0,90+0,40=/0,94  1,3  9,4/    0,4+0,06=/0,46  0,10  1/    

               

 

                                                                KONTROLA

                                                                  

  

  

                                                             krok C 3.TEXT

0,008+0,001=/0,081  0,9  0,009/  0,001+0,019=/0,20  1,19  0,020/  0,005+0,005=/0,010  0,0010  1/

                             

0,008 +0,02=/0,028  0,10 0,28/    0,5+1,8=/1,13 1,52  2,3/        0,003+0,4=/0,043  0,007  0,403/

                                                 

                                                       

 

                                                            KONTROLA

      

                                                                                                              3.krok

                                                       

                         

Označ /neklikej/ nad každým obrázkem správný postup /A, B, neboC/ a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

   1 A           B           C        6 A          B         C           3 A         B          C    

  

       4 A         B        C           2  A           B           C         5      A       B         C 

  

             A               B                   A               B

 

 

                                                                 KONTROLA

     

 

                                             4.krok

Označ /neklikej/ správný výsledek a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom příkladu.

1.    6,73+3=6,76    9,73    6,73     9,76

2.     8,61+4= 8,65  12.65     8.21     12,61

3.    sečtěte výhodně  0,05+2,4+0,45+0,6+1,5=     6     5     4   7     8     4

4.    sečtěte výhodně  56,4+32,7+23,6+20,3=  133     233     333    89    63

5.    sečtěte výhodně  0,32+1,68+0,3 +0,7=  6   5   7    2,58    3   8  15  

6.   14,1-2,1=  12,1     12,2   12,0   10,2

7.     3,8-2,8=     0         2,8       3,8     1

8.     63-1,1=  61,9     62,1     60,9     59,1

9.     25-8,7=  15,3     16,3     17,7     17,3

10.     0,68-0,08= 0,68  0,67,3    0,62   0,60

11.     0,4-0,003=  0,1   0,43   0,001     0,397

12.     0,083-0,05= 0,033   0,78   0,23     8,5

13.     8-0,729=   7,277  7,271   8,252   7,584

 14.    99,8-68,6= 31,2     0,32     45.3   21,2 

 

 

 

 

                                            KONTROLA

8-0,729=7,271   8,61+4=12,61  99,8-68,6=31.2 6,73+3=9,73 0,083-0,05=0,33 

0,05+2,4+0,45+0,6+1,5=2,4+0.6+/0,45+0,05/+1,5=5  

56,4+32,7+23,6+20,3=56,4+23,6+/20,3+32,7/=80+53=133 0,4-0,003=0,397

0,32+1,68+/0,3+0,7/=2+1=3 0,68-0,08=0.6 14,1-2,1=12 25-8.7=16,3

3,8-2,8=1  63-1,1=61,9

                                                        5.krok

                                         

 

Násobení a dělení desetinných čísel deseti, stem, tisícem apod.

-----------------------------------------------------------------------------------------

V zápise čísla posuneme desetinnou čárku a 1,2,3 atd .místa vpravo.

Příklad: 0,9.10=9   0,09.100=9   0,001.1000=9 atd.

Při dělení naopak-vlevo.

 

Násobení desetinných čísel

-----------------------------------------

Je komutativní a asociativní stejně jako násobení přirozených čísel. 

Např.1,5.2,2=2,2.1,5=3,3- používáme ke zkoušce správnosti. 

        (1,6.1,8).3,85=1,6.(1, 8.3,85=11,086)

POZOR: 0. 1,7=1,7.0= vždy 0   1.1,7=1,7.1=vždy 1,7

Stejně jako násobení přirozených čísel  je distributivní vzhledem ke sčítání(odčítání)desetinných čísel.

Např:(12,4+12,8).1,5= 12,,4.1,5+12,8.1,5=37,8

          (8,4-4,1).1,5=8,6.1,5-4,1.1,5=6,75

Násobíme-li dané číslo číslem menším než 1, je součin menší než dané číslo . Např.0,8.4 je menší než  číslo 4 a naopak.

 

 

                     

                     

Označ /neklikej/ správý výsledek a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom příkladu.

1.                  4,7.10=                     470     4700   470000   0,47   47

2.                   0,04.1000=               0,4        4           40       400     4000

3.                   0,3.10=                       3       0,03         30        300      3000

4.                   41.100=                     41      410         4100       0,4100       41000

5.                   0,041.100=                 4,1   0,41         41         4100         0,00041

6.                   0,347.100=                 347     3,47       0,347     34,7           0,0347 

7.                  4. 0,6=                        24,0     0,24     0,024     240             2,4

8.                  1. 0,8=                       18         0,18      0,8         1,8           0,008

9.                    4. 0,075=                   30        4,0075     0,003   0.03          0,3

10.                  0,09. 5000=             0,450         0,0045   4,50     450      4500

11.                  0,7. 0,008=               0,056         0,00056       0,56          5,6         0,0056

12                  1,9. 0,3=                    0,57             5,7             0,0057        57         570  

13.                  1,8. 0.5=                   0,09            9               0.9             900         000,9

14.                  0,005. 0,004=          0,00002       0,0002        0,002       0,02       0,2   20 

15.                    80.  0,07=               0,56              0,056         5,6            56             560

16.                     8.  0,006=             0,48             0,0048         4,8           48             0,048

17.                     0,6. 400=               2400             24             240           0,24             2,4

18.                     0,2. 90=                 180               1.8              1800         0,18             18  

 

                                                            KONTROLA

8. 0,006=0,048 4,7. 10=47 0,2. 90=18 0,04 . 1000= 40  0,6. 400=240 0,3. 10= 3

41.  100=410080. 0,07=5,6 0,041.100=4,1 0,005. 0,004=0,0000200,347.100=34,7

1,8. 0,5=0,94. 0,6=2,41,9. 0,3=0,571. 0,8=0,80,09. 5000=4504. 0,075=0,3

0,7.0,008=0,0056

                                                          6.krok

                                                 

                               

                                                                                                                       Pozor.

                                                   

Označ /neklikej/ správný výsledek A,B a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.          

            A                   B                       A           B                      A                 B    

         

                      A                    B                    A             B                   A                 B  

            

 

   

                                                                 

 

                                                                    KONTROLA

      

     

                                                                                                                Pozor.

                                                   

Označ /neklikej/ správný výsledek u obrázku/A, B/a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jenom obrázku.

        A                 B                 A               B                   A             B

  

     A                   B                 A                 B                 A                 B  

  

 

       

 

                                                      KONTROLA

     

     

 

                                                                     

 

                                     

 

 

 

                                       

                             

TOPlist