Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

internetem pomáháme dětem

převody

 převody...

Upozornění: praktické procvičení je možné na stránce : www.labo.cz.

Tam klikněte nahoře na : užitečné pomůcky:tabulky-on-line převodník jednotek.enlightened

    Jednotky hmotnosti 

                                                                                                                     1.  TEXT A

Označ /neklikej /správný výsledek nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

2,5q   2,5 t   25t   25kg        20t   200t  20q   20kg        10kg   100kg  1,5t  10t       

10kg  1t   10t   100kg         1kg  10kg 100kg=1q      1dkg  10dkg  100dkg=1kg

    

    25dkg   25kg  2,5kg       50dkg=500gr   5kg  5q        5kg   5q   5dkg  50kg

    

 

                                                                               KONTROLA

                                                 

 

 

 

                                                         1.TEXT  B

1kg  1dkg=10g 1g 1cg         1kg  1dkg  1g   100g    10dkg=100g 1kg 1dkg=10g     

  4g  4dkg  40g  400g         1mg  1cg  1g  1dkg         1cg   1g   1dkg  1mg

     

3dkg  30dkg  30kg  3q       31kg 3,1q  31q  310q         10kg   10q  100kg=1q

  

 

                                                                              KONTROLA

                     

                                                                                                3.TEXT  A

A/  2kg= 20g   200g  20 000g   200 000g  2 000g

B/  10kg= 100g   1000g   10 000g  100 000g  10dg

C/   87kg= 8 700g  870g   87g  87 000g   870 000g 8,7t 

D/   258kg= 2580g 25 800g 258 000g  258g  2 580 000g 

E/   603kg= 603g   6030g   60 300g  603 00g 603t  603q 603 000g

F/  6kg5g=650g   65g  65 000g  6005g   60 005g  65t   65q

G/  9kg 50g= 95g   95 000g  9500g   950 000g   950g  9050g

H/  27kg326g=27,36g   2736g 27326g  273260g

CH/  8kg1g= 80001g   800 001g   8100g   8001g  801g   81 000g

 

 

 

                                                  KONTROLA

CH/  8kg1g= 8001g   A/ 2kg=2000g  H/  27kg326g=27326g  B  /10kg=10 000g

G/  9kg50g=9050g   F/  6kg5g=6005g  C/  87kg= 87 000g  D/ 258kg=258 000g

E/  603kg=603000g 

 

 

                                                    3.TEXT  B

A/   7t=70kg   700kg   7000kg     70 000kg     700 000kg

B/   26t= 260kg   2600kg   26 000kg  260 000kg

C/   100t=100kg   1000kg   10 000kg   100 000kg 1 000 000kg

D/   168t=168kg 1680kg 16 800kg  168 000kg  1 680 000kg

E/   1080g= 1kg80g   108kg   180kg     10kg 800g 

F/   7q=70kg   700kg   7000kg   70 000kg   700 000kg 

G/   36q= 360kg   36 000kg   360 000kg   3600kg

H/   265q= 265kg   2650kg   26500kg   265 000kg

CH/   11q=110kg   11kg     11000kg   1100kg

 

 

 

 

 

                                                    KONTROLA

CH/  11q=1100kg  H/   265q=26500kg  A/   7t=7000kg   B/   26t=26000kg

G/     36q= 3600kg F/   7q=   700kg  C/   100t=100 000kg  D/ 168t=168 000kg 

E/     1080g=1kg80g

 

 

                                                                                                3.TEXT C

A/   200 311kg=20t0311kg   2t00311kg       2003t110kg   200t311kg

B/   2000kg= 2q   200q     2000q     20q

C/     400 000kg=4q   40 000t   400t       4 000t

D/     280000kg= 20 800t   28 000t  280t  280 000t

E/   2380q=2380kg   20380kg 200380kg   238000kg

F/   2 001kg= 2t1kg   21t0kg  200t 0kg 20t 01kg

G/  33001kg= 33t001kg    3t301kg   330t 1kg

H/   2035kg= 2t35kg  20t35kg 203t5kg

CH/  2kg= 20dkg   200dkg   2000dkg   20 000dkg

I/   340dkg= 3kg 40dkg   34kg0dkg       3400dkg 

 

 

 

 

 

 

                                                                    KONTROLA

CH/  2kg=200dkg   I/  340dkg=3kg40dkg   H/  2035kg=2t35kg   G/  33001kg=33t001kg

A/  200 311kg=200t311kg  B/  2000kg=20q   C/  400 000kg=400t  D/  280000kg=280t

F/   2001kg=2t1kg     E/  2380q=238000  kg

 

                                                                        3.TEXT D

A/   278g=2cg78mg    278cg0mg   27cg780mg  27 800cg

B/  43569mg=435cg69mg  43569cg0mg   4356cg9mg

C/  100101mg=10cg0101mg     10010cg 0mg     10010cg1mg

D/  202g=20200cg   20cg2mg  20200cg   2cg02mg

E/  108g=´1080mg  10800mg   108 000mg

F/  1080g=10kg80g  0kg 80g  108kg 0g  1kg80g

G/  3003g=30kg 3g   300kg3g  303kg0g   3kg3g

H/   3345g=33kg45g  334kg5g   3kg345g

 

                                                                                          KONTROLA

H/  3345g=3kg345g   G/  3003g=3kg3g   A/  278g=27800cg  B/  43569mg=4356cg9mg

F/ 1080g=1kg080g  E/ 108g=108000mg C/  100101mg=10010cg1mgD/ 202g=20200cg

     

                                                                                            Jednotky délky

 Označ /neklikej/ správný údaj nad obrázkem a hned oprav podle KONTROLY dole. Postupuj po jednom obrázku.

    A/   1m   1dm    1cm       B/ 1m     10m  100m         C/ 10m     100m     1000m                 

       

    D/1cm     1dm     1m           E/  1cm   1dm   1m         F/ 3m  30m   300m   3000m=3km

         

     G/30mm   30cm   30m      H/  1mm   1cm   1dm       CH/ 25mm   25dm   25cm

           

    I/  15mm  15cm  15dm     J/  1m     10m     100m      K/1m  10m  100m   1km=1000m  

           

   L/ 1cm  1dm  1m   1km       M/ 5mm   5cm   5dm      N/ 14cm   14mm   14dm  

          

     O/ 1cm   1dm     1m             P/ 1mm  1dm  1m         Q/  1mm     1dm       1cm

         

       R/  1dm   1cm     1mm       S/1mm   1cm     1dm     T/   1mm   1cm     1dm

          

                                                                                             

                                     KONTROLA

    

                                                                            4.TEXT  A

Označ /neklikej/ správný údaj a hned oprav podle KONTRLOLY dole. Postupuj po jednom údaji.

A/   14km=1400m       14 000m       140 000m   140m

B/     6km135m=613 600m        61 035m     6 135m     61,35m

C/     2km11m= 211m     201 100m     20 110m     2011m 

D/     5km1m=´51 000m   50 001m     5001m     5 100m

E/     6m=60cm     600cm     6 000cm     60 000cm

F/     210dm=   2 100cm     21 000cm     21 010cm     2 001cm

G/     5 423dm=5 423cm      5 423 000cm   54 230cm     542 300cm

H/     32m=32 000cm     320 000cm     320cm       3 200cm

CH/     3cm=30mm     300mm     3 000mm     30 000mm

I/     76cm=760mm     76 000mm     76 mm     7 600mm

J/     11dm=110cm     11 000cm     11cm     1 100cm

K/     3m=30mm     3mm     300mm     3 000mm

L/       31cm2mm= 312mm     312 000mm   3 120mm     31 200mm

M/     50cm3mm=53mm     50 300mm   503mm     5030mm

N/     41cm21mm=4 121mm   41 021mm   41 210mm     431mm

O/     76m135mm=76135mm   761 350mm   7 613 500mm   76,135mm

P/     36m35mm=36 035mm       3 635mm     360 350mm     36 350mm

Q/     5 321m=53km21m     530km21m     532km1m     5km321m

 

 

                                                      KONTROLA

 Q/5 321m=5km321m  P/ 36m35mm=36 035mm  O/  76m135mm=76 135mm  

 N/ 41cm21mm=431mm A/  14km=14 000m  B/  6km135m=6 135m

C/  2km11m=2 011m   D/  5km1m=5 001m   E/  6m=600cm

L/   31cm2mm=312mm   K/  3m=3 000mm   J/  11dm=110cm

F/  210dm=2 100cm   G/   5 423dm=54 230cm   H/  32m=3 200cm

CH/  3cm=30mm   I/  76cm=760mm        M/  50cm 3mm=503mm 

 

 

 

 

                                                                4.TEXT  B

A/   6 023m=6023km     6km 023m     602km 3m     60km23m

B/   2m2cm=20 020mm  2 020mm       2 200mm       202mm

C/    1 500m= 15km     150km     15 000km  1,5km=1km 500m

D/   963cm=9m63cm   963m3cm   96m30cm  9630m

E/   7 635cm=7m635cm   763m5cm     0m7635cm     76m35cm

F/    130 009cm´=13m009m   130m009cm   1300m9cm   13000m 9cm

G/   730cm=7m30cm   7300m   730m   73m

H/     300cm= 30m   3m     300m   3000m

I/     20 006cm= 2000m6cm     200m06cm     20m6cm     2m6cm

 

 

                                                KONTROLA

 

H/   300cm= 3m  F/   130 009cm=1300m9cm    I/   20 006cm=200m06cm

G/   730cm=7m30cm    A/   6 023m=6km023m   B/   2m2cm=2020mm

C/   1500m=1km500m   D/   963cm=9m63cm   E/   7 635cm=76m35cm  

 

 

                                                 4.TEXT  C

A/     3333cm=33m33cm   333m3cm   3m333cm   3333m

B/   7687mm=7687m   76m87mm   7m687mm   768m7mm

C/   17 555mm=17m555mm   175m55mm   1755m5mm   1m7555mm

D/   40030mm=4003m0mm   400m030mm   4m0030mm   40m030mm 

E/   80 000mm=8m0mm     8000m     800m     80m  

F/   297 000mm=2m9700mm   29m700m   29 700m   297m 

G/   1m= 1 000dm     100dm     10dm     1dm 

H/   10m=1dm   10dm     100dm     1000dm

CH/  12m5dm=12050dm   1205dm   125dm   120 200dm

I/     32dm=320cm   3200cm   32 000cm  

J/     435mm=4dm 3cm5mm   43dm 5cm     4dm35cm    

 

                                                          KONTROLA

J/   435mm=4dm3cm5mm   A/   3333cm=33m33cm   I/   32dm=320cm

B/   7687mm=7m687mm     CH/  12m5dm=125dm       H/   10m=100dm

C/   17 555mm=17m555mm   D/   40 030mm=40m 030mm  E/   80000mm=80m                  

 

                                                                                           

                       

 

 

                                                 

                                                                                                           

TOPlist